CSDN Service Status
February 6th
Serveren ser ut til å ha blitt korrupt pga railcraft. Holder den offline inntil videre etterspørsel
January 11th
(Med unntak av W2, som ennå kjører 1.4.5 bukkit)
January 11th
Pga. bytte av nettverkskort blir serveren “Ritsu” offline i opptil 2 timer. Tjenster som blir utilgjengelige: Minecraft w1,w2,w3,w4,wp CS:S
January 7th
Som nevnt tidligere har det vært problemer med den ene harddisken i en av ESXi serverene våre, og nå forberedes bytting av harddisk. Tjenester som vil være helt/delvis utilgjengelige fram til midnatt kvelden 8.jan: CSDN Tekkit(2) [Edit 09.01.13]: Serveren…
December 23rd
Gjelder: World 1, 3, 4 og P Vil trolig bli online i løpet av noen timer